Spoznajte víťazov O2 Športovej akadémie Mateja Tótha

Do aktuálneho ročníka sa zapojilo až 521 základných škôl, ktoré spoločne získali až 258 020 hlasov. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k tomu, aby sa naše deti viac hýbali a stali sa zdravšími, šťastnejšími a pozornejšími.

24x O2 Športová akadémia Mateja Tótha

Čo je O2 Športová akadémia Mateja Tótha?

Kvalitná voľnočasová aktivita v podobe krúžkov na 1. stupni základných škôl. Akadémia pomocou prepracovanej metodiky a školených trénerov poskytuje deťom všeobecný športový základ, ale aj motiváciu a pozitívny vzťah k pohybu. Tréningy sú vyskladané tak, aby deti športovali hravo, dbá sa na ich telesný aj duševný vývin a zároveň deti zistia, na aký šport majú najlepšie predpoklady.

Čo mohla vaša škola vyhrať?

V tomto ročníku súťaže mohli školy získať:

24x

O2 Športová akadémia Mateja Tótha

pre 1. – 4. ročníky základných škôl. Víťazná škola získa odborné vedenie jednej 20 člennej skupiny na celý školský rok zadarmo.

8x

balík športových pomôcok a vyškolenie pedagóga

metodikou ŠAMT. Vďaka tomu môže škola implementovať inovatívne prvky metodiky ŠAMT aj do vyučovacieho procesu ostatných žiakov školy.

Výhercov budeme kontaktovať prostredníctvom e-mailu do 05. 12. 2022 a telefonicky do 07. 12. 2022.

Takto ste hlasovali za školy v jednotlivých krajoch

61 52 59 54 72 52 90 81

Pozrite si, koľko hlasov získala vaša škola

Zoradiť podľa
počtu hlasov