V roku 2020 získalo
O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha 40 základných škôl

Do súťaže sa prihlásilo 323 základných škôl a spolu získali 331 595 hlasov. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do hlasovania zapojili.

Takto ste hlasovali

33 33 33 39 43 41 53 48

Pozrite si, koľko hlasov získala vaša škola

Zoradiť podľa
počtu hlasov