Doprajte deťom dostatok pohybu. Dáte im viac, ako si myslíte.

Pravidelný pohyb dokázateľne zlepšuje sústredenosť a pohybovú zdatnosť detí. Prospieva tiež k správnemu vývinu osobnosti. Vaše deti tak môžu byť zdravšie, šťastnejšie a pozornejšie.

Prečítajte si viac

Ako dopriať deťom viac pohybu?

Okrem už ukončenej súťaže o získanie O2 Športovej akadémie Mateja Tótha na rok zadarmo sme pre vás a vaše deti pripravili už druhú sériu cvičení O2 Telesná na doma. Rozhýbte sa spolu a zažite kopec zábavy, pokojne aj v obývačke.

Pravidelný pohyb zvyšuje pozornosť detí

Deti mladšieho školského veku majú v súčasnosti pomerne nízku mieru pozornosti. Nevydržia sústredené dlhší čas, majú problém vypočuť si pokyny, sedieť na mieste alebo stáť v rade. Našťastie, účinným receptom je pravidelný pohyb, najlepšie pod vedením odborníkov.

0 %
Už po krátkej pohybovej aktivite sme zaznamenali zvýšenie a udržanie pozornosti u 98 % detí. Testovaná vzorka 402 detí vo veku 6 - 15 rokov Zdroj: O2 ŠAMT

Pravidelný pohyb zlepšuje pohybovú zdatnosť detí

Testovanie na začiatku školského roka nám ukázalo, že pohybová výkonnosť detí má klesajúcu úroveň. Dobrá správa je, že na konci školského roka sa naše deti zlepšili v každej testovanej pohybovej schopnosti. Vo flexibilite, výbušnej sile, vytrvalosti aj obratnosti.

0 %
Už po absolvovaní jedného školského roka v O2 Športovej akadémie Mateja Tótha sme u detí zaznamenali zlepšenie vo vytrvalosti, obratnosti, výbušnej sile a flexibilite, kde sa deti zlepšili až o 42 %. Testovania sa zúčastnilo v školskom roku 2018/2019 viac ako 800 detí vo veku 7 - 11 rokov Zdroj: O2 ŠAMT

Prečítajte si názory odborníkov

Andrea Antalová

Andrea Antalová

Detský psychológ

Fyzická aktivita posilňuje psychiku, a zároveň akýkoľvek výkon, aj ten športový, začína v mozgu. Preto je zaradenie psychologickej prípravy do tréningov mimoriadne dôležité. Pomáha zlepšovať koncentráciu, rozvíjať kooperáciu, vzájomnú súdržnosť, férovosť potrebnú pri výhrach, aj prehrách a mnoho ďalšieho. To všetko je potrebné pre šport, aj kvalitný osobný život. Som rada, že v O2 ŠAMT je psychologická príprava jedným z pilierov, ktoré sa v rámci metodiky využívajú.

Denis Freudenfeld

Denis Freudenfeld

Fyzioterapeut olympijských víťazov

Cvičenia vývojovej kineziológie, ktoré sú súčasťou metodiky O2 ŠAMT pomáhajú kompenzovať nesprávne pohybové vzory, ktoré vznikajú napríklad nesprávnym držaním tela, dlhodobým sedením alebo nedostatkom pohybu. Pohyb dieťaťa je s využitím týchto cvičení jednoduchší, efektívnejší a správny. Ak sa pristupuje k tomuto procesu zodpovedne, môžeme počítať s tým, že to deťom pomôže nie len v ich ďalšej športovej kariére ale aj všeobecne v zdravom napredovaní.

Anton Lednický

Doc. Anton Lednický, PhD.

Vysokoškolský pedagóg, katedra atletiky FTVŠ UK v Bratislave

Každá pohybová aktivita detí je vítaná, lebo je predpoklad, že si ju aspoň čiastočne prenesú aj do neskorších rokov života. Organizovaný pohyb s postupným prechodom do športového tréningu v kolektíve, navyše vedený kvalitným trénerom-pedagógom je základom nielen toho, aby sa nestratili športové talenty. Vytvára najmä základ pre zdravý životný štýl, kompenzuje jednostranné, sedavé zaťaženie, učí vzťahom medzi ľuďmi, schopnosti uznať kvality súpera, ale aj spoznať seba samého. A všetko toto sa kĺbi v jedinečnom „športovom krúžku“ pre deti, akým je O2 ŠAMT.

Vďaka O2 Športovej akadémii Mateja Tótha ste dopriali deťom viac pohybu

Deti chodia na tréningy pravidelne, sú šťastné a motivované. V školskom roku 2018/2019 odišlo z Akadémie z iných ako zdravotných dôvodov len 0,4 % detí. To je skvelé číslo, keďže deti v tomto veku majú často problém venovať sa jednej aktivite dlhodobejšie a doslova ostať pri jednom krúžku.

Aké školy získali Akadémiu v ročníku 2022
0 %
detí, ktoré navštevujú O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha sú šťastné, motivované a chodia na tréningy počas celého roka. Zdroj: O2 ŠAMT

Ročník 2022 súťaže o O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha je ukončený

Čo môžete pre vaše deti urobiť vy?

Výskum bez uvedenia do bežného života by bol iba prázdnymi číslami. Dajme sa do práce a spolu sa postarajme o to, aby z našich detí vyrástli zdraví a šťastní ľudia.

Zacvičte si s vašimi deťmi kedykoľvek s O2 Telesnou na doma

Spolu s trénermi z O2 Športovej akadémie Mateja Tótha sme pripravili sériu zábavných cvičení, ktoré premenia na telocvičňu každú obývačku.

Pozrieť videá